Showing 1–12 of 48 results

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 20×30 CM สีดำ

฿254.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 20x30 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 18×26 CM สีดำ

฿225.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 18x26 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 16×24 CM สีดำ

฿190.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 16x24 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 15×22 CM สีดำ

฿169.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 15x22 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 14×20 CM สีดำ

฿155.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 14x20 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 12×20 CM สีดำ

฿141.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 12x20 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 10×15 CM สีดำ

฿115.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 10x15 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 9×13 CM สีดำ

฿100.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีดำ
 • ขนาด 9x13 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 20×30 CM สีขาว

฿254.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีขาว
 • ขนาด 20x30 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 18×26 CM สีขาว

฿225.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีขาว
 • ขนาด 18x26 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 16×24 CM สีขาว

฿190.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีขาว
 • ขนาด 16x24 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง

ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ 15×22 CM สีขาว

฿169.00
 • ถุงซิปล็อคเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ สีขาว
 • ขนาด 15x22 CM ( ปริมาณ 1 แพค มี 50 ใบ )
 • ผลิตจาก วัสดุพลาสติก VMPET / ฟอยด์เมทัลไลท์ ด้านในตัวถุงซิปล็อค เคลือบ PE ชนิดฟู๊ดเกรด มีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 140 ไมครอน
 • ตัวถุงมีซิปล็อคสามารถยืดอายุของอาหารได้ ก้นถุงขยายตั้งได้ มีวีคัททำให้ง่ายในการเปิดถุง
 • ใช้เป็นถุงซิปล็อคใส่ขนม ใส่อาหาร ผงปรุงรส โกโก้ ช็อคโกแลท กาแฟ ชา ใส่สมุนไพร ใส่ธัญพืช ใส่ปลากรอบ เนื้อตากแห้ง กุ้งแห้ง